Regulamin generator bloczków z własnym logo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI „GENERATOR BLOCZKÓW TRENERSKICH Z WŁASNYM LOGO”

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania z aplikacji “Generator bloczków trenerskich z własnym logo” („Aplikacja”).
 2. Usługi dostępne za pomocą Aplikacji świadczone są przez Konspekty Piłka Nożna.
 3. Właścicielem i Operatorem Aplikacji, są Konspekty Piłka Nożna
 4. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest tylko na stronie Internetowej pod tym linkiem. Obsługiwane przeglądarki to:
  – Google Chrome od wersji 49,
  – Mozilla Firefox od wersji 60.
  Pozostałe przeglądarki mogą nie być obsługiwane poprzez Aplikację i na nich Aplikacja może działać nieprawidłowo.
 5. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba fizyczna, która wygenerowała bloczek trenerski z logo za pomocą Aplikacji.
 6. Aplikacja umożliwia Użytkownikowi w szczególności:
  – wgranie pliku graficznego,
  – zmiany nazwy wgranego pliku graficznego,
  – wybór bloczka trenerskiego,
  – wygenerowanie PDF z bloczkiem i z wgranym plikiem graficznym.
 7. Użytkownik musi mieć zgodę lub być autorem wgrywanych plików graficznych do generatora lub robi to na własną odpowiedzialność.
 8. Aplikacja nie przetrzymuje wgrywanych plików graficznych w bazie danych. Wszystko się dzieje po stronie przeglądarki. Po odświeżeniu strony wszystkie pola generatora są usunięte.
 9. Aplikacja nie zbiera wygenerowanych przez Użytkowników bloczków trenerskich z wgranym plikiem graficznym.
 10. Aplikacja jest nieodpłatna.
 11. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Aplikacji w celach zarobkowych oraz komercyjnych bez zgody Właściciela.
 12. Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn działalności Aplikacji, a także prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem.
 13. Korzystanie z Aplikacji w inny sposób niż zgodnie z jej przeznaczeniem określonym w niniejszym regulaminie jest bez zgody Konspekty Piłka Nożna niedopuszczalne. Dostarczanie przez Użytkownika za pomocą Aplikacji treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.
 14. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 2 stycznia 2021 r.
Powrót do góry