Regulamin lista obecności

REGULAMIN KORZYSTANIA Z APLIKACJI „LISTA OBECNOŚCI”

 

 1. Niniejszy regulamin (dalej „Regulamin”) określa zasady korzystania z aplikacji “Lista obecności” („Aplikacja”).
 2. Usługi dostępne za pomocą Aplikacji świadczone są przez Konspekty Piłka Nożna działające w ramach Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości z siedzibą na ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa posiadająca nr NIP 524-249-51-43.
 3. Właścicielem i Operatorem Aplikacji, są Konspekty Piłka Nożna działające w ramach Akademickich Inkubatorach Przedsiębiorczości z siedzibą na ul. Piękna 68, 00-672 Warszawa posiadająca nr NIP 524-249-51-43.
 4. Korzystanie z Aplikacji możliwe jest tylko na stronie Internetowej pod tym linkiem. Obsługiwane przeglądarki to:
  – Google Chrome od wersji 49,
  – Mozilla Firefox od wersji 60.
  Pozostałe przeglądarki mogą nie być obsługiwane poprzez Aplikację i na nich Aplikacja może działać nieprawidłowo.
 5. Użytkownikiem w rozumieniu niniejszego Regulaminu jest osoba fizyczna, która wygenerowała plik w rozszerzeniu *.xlsx za pomocą Aplikacji.
 6. Aplikacja umożliwia Użytkownikowi w szczególności:
  – wgranie pliku w rozszerzeniu *.xlsx,
  – zmiany nazwy wgranego pliku,
  – zaznaczenie obecności lub nie obecności danego zawodnika za pomocą przycisku,
  – wygenerowanie pliku XLSX z listą zawodników przy których jest informacji czy był obecny na danych zajęciach w danym dniu.
 7. Użytkownik przystępując do używania Aplikacji, poprzez zaznaczenie odpowiednich „checkbox”, akceptuje niniejszy Regulamin.
 8. Użytkownik musi mieć zgodę lub być autorem wgrywanych plików *.xlsx do Aplikacji lub robi to na własną odpowiedzialność.
 9. Aplikacja nie zbiera oraz nie wysyła żadnych danych o Użytkowniku.
 10. Aplikacja nie przetrzymuje wgrywanych plików w bazie danych. Wszystko się dzieje po stronie przeglądarki. Po odświeżeniu strony wszystkie pola listy obecności są usunięte.
 11. Aplikacja nie zbiera wygenerowanych przez Użytkowników list obecności.
 12. Aplikacja jest nieodpłatna.
 13. Użytkownikowi nie wolno korzystać z Aplikacji w celach zarobkowych oraz komercyjnych bez zgody Właściciela.
 14. Operator zastrzega sobie prawo zawieszenia, w dowolnym czasie i z dowolnych przyczyn działalności Aplikacji, a także prawo zmiany, wycofania lub dodania nowych usług świadczonych za jej pośrednictwem.
 15. Korzystanie z Aplikacji w inny sposób niż zgodnie z jej przeznaczeniem określonym w niniejszym regulaminie jest bez zgody Konspekty Piłka Nożna niedopuszczalne. Dostarczanie przez Użytkownika za pomocą Aplikacji treści o charakterze bezprawnym jest zakazane.
 16. Regulamin w niniejszym brzmieniu obowiązuje od dnia 17 listopada 2018 r.
Powrót do góry