Biblioteka

DARMOWE PUBLIKACJE

OKŁADKA TYTUŁ WYDAWCA MIEJSCE I ROK WYDANIA OPIS
Nowy program szkolenie U6 – U13
Pobierz
PZPN
Piłka Nożna Dla Kobiet – Narodowy Model Gry
Pobierz
PZPN Warszawa 2022 Jest to pierwsze, unikatowe wydawnictwo poświęcone szkoleniu w kobiecej odsłonie futbolu. Ta rozwijająca się i budząca coraz większe zainteresowanie dyscyplina wymaga jeszcze większej znajomości zagadnień naukowych i szkoleniowych dotyczących specyfiki sportu kobiet oraz gier zespołowych. Przenoszenie wzorców z piłki męskiej jest potrzebne, ale są obszary, w których konieczne jest inne podejście, zastosowanie innych rozwiązań, właściwych dla sportu kobiecego.
Piłkarki, urodzone by grać
Pobierz
PZPN Warszawa 2020
NMG – Przygotowanie psychologiczne
Pobierz
PZPN Warszawa 2020
NMG – System 1-3-5-2
Pobierz
PZPN Warszawa 2020 Narodowy Model Gry PZPN - System 1-3-5-2
Piłka Nożna bez dyskryminacji
Pobierz
PZPN Warszawa Jak pracować z zawodnikami nad przeciwdziałaniem dyskryminacji - ZESTAW MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH
Program szkolenia PZPZ – kategorie wiekowe U6-U13
Pobierz
PZPN Warszawa 2020 Program szkolenia od skrzata do młodzika bazujący na filozofii Akademii Młodych Orłów, rozszerzony na potrzeby Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich. Oczywiście, zachęcamy do wdrożenia programu w każdym podmiocie szkolącym dzieci i młodzież.
NMG – Trening formacyjny
Pobierz
PZPN Warszawa 2020 „Piłka nożna jest grą zespołową. To z pozoru oczywiste stwierdzenie niesie za sobą ważne podejście do całokształtu procesu szkolenia i gry, rozumiane jako „podejście zespołowe”. W świetle najnowszych tendencji szkoleniowych grę należy traktować jako całość, a nie sumę poszczególnych jej elementów” – piszą autorzy najnowszego suplementu Narodowego Modelu Gry, dotyczącego Treningu Formacyjnego.
Program szkolenia PZPN
Pobierz
PZPN Warszawa 2019 Publikacja to program szkolenia od Skrzata do Młodzika, bazujący na Akademii Młodych Orłów, rozszerzony na potrzeby Programu Certyfikacji PZPN dla szkółek piłkarskich.
Narodowy Model Gry
Pobierz
PZPN Warszawa, 2016 Ujednolicony system szkolenia i standardów gry w reprezentacjach narodowych i wojewódzkich.
NMG – Gry zadaniowe
Pobierz
PZPN Warszawa, 2018 Pierwszy suplement Narodowego Modelu Gry.
NMG – Trening pozycyjny
Pobierz
PZPN Warszawa, 2018 Drugi suplement Narodowego Modelu Gry.
Gry i zabawy z piłką
Pobierz
PZPN Warszawa Wytyczne do organizacji gry w piłkę nożną w szkołach podstawowych.
Podręcznik trenera piłki nożnej dzieci
Pobierz
PZPN Warszawa Trener/opiekun w piłce nożnej dzieci. Piłka nożna dzieci (od 4 do 10 lat).
Piłka nożna w szkole
Pobierz
PZPN Warszawa Praktyczne wskazówki do nauczania piłki nożnej w klasach od 3 do 6.
ABC trenera dzieci
Pobierz
PZPN Warszawa 2018 Szkolenie dzieci to niezwykła odpowiedzialność. To właśnie do 12 roku życia kształtują się podstawowe nawyki, zdolności, które potem pozwolą piłkarzowi rozwinąć swój potencjał lub nie. Dlatego też każdy trener pracujący z dziećmi, musi zdawać sobie sprawę, że bardzo często decyduje o całym przyszłym życiu swojego podopiecznego. Aby trening był efektywny trener musi mieć wizję, plan, pasję i uporządkowaną metodycznie wiedzę na temat szkolenia na danym etapie. Ta lektura może w tym pomóc.
Powrót do góry